Berecik

13 tekstów – auto­rem jest Be­recik.

Pros­to­ta miłości świad­czy o pros­to­cie życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 czerwca 2014, 00:39

Cza­sami dusza mo­ja cier­pi
To nie trwa wca­le długo
Wolę trwać w ten sposób
Przy­naj­mniej nie jest nudno 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 marca 2014, 23:26

Cza­sami nie dos­trze­gamy te­go, co niesie los, a brniemy w to, cze­go bez­sensow­nie pragniemy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 marca 2014, 01:05

Ciągle masz pod górkę?
Pełno kłód pod twoimi no­gami ?
To dob­ra dro­ga ! 
Nie pod­da­waj się ! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 maja 2013, 20:49

Tak już jest

Kocham.
Kochałam.
Będę kochać.

Płaczę.
Płakałam.
Będę płakać.

Wzdycham.
Wzdychałam.
Będę wzdychać.

Po­tem wyśmieję
Samą siebie.
I pomyślę..

Co ja ta­kiego ro­bię ? 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 kwietnia 2013, 22:15

Bywa

By­wa
Szczęście,
Radość,
Smutek.

Bywa
Miłość,
Zdrada,
Głupek.

Bywa
Rozejm,
Przyjaźń,
Strupek.

Bywa
Blizna,
Szrama,
Hmm...

No BYWA 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 kwietnia 2013, 14:40

Sukces

Ty­le chwil mu­siałam przeżyć,
aby uwie­rzyć, że żyję.
Ty­le życia mu­siałam poświęcić,
aby poukładać myśli.
Ty­le spraw mu­siałam przemyśleć,
aby stać się sobą.

W końcu mi się udało. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 kwietnia 2013, 19:38

Żyję tu i tam
W moich sza­lonych snach
Później się budzę 

haiku
zebrał 11 fiszek • 22 kwietnia 2013, 20:52

Strach

Cień w moim sercu.
Mrok w moich oczach.
Upiór w mej duszy.
In­sekt w mych myślach.

Jest moim wrogiem.
Nieprzyjacielem.
Szkaradą.
I lękiem.

Strach niczym panika...
Strach niczym fobia...
Nies­te­ty istnieje. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 kwietnia 2013, 16:33

Fałsz

Miałam go unikać.
Zno­wu porażka.
Skończyć go w końcu spotykać?
Nie la­da wyczyn.
Jest jak wirus.
Zła bakteria.
Spo­tykam go na każdym kroku.
Budzi we mnie zażenowanie.
Trze­ba na niego uważać.
Nie zna umiaru.
Może spo­wodo­wać zawód.
A po­tem za­bije.
Jak małego robaczka.
To przyk­re ale prawdziwe.

Zaz­drość i pełno kłamstwa.
Ko­mu to jest pot­rzeb­ne ? 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 kwietnia 2013, 14:50
Zeszyty
  • Anioły – Upadłe, nie upadłe.. To nie jest ważne. Ważne jest to co Ktoś o nich na­pisał :) 

  • ErOtYki  – Wspa­niałe :) Piękne i ty­le :) 

  • HAIKU – Naj­lep­sze z naj­lep­szych ;) 

  • Życiowe  – Z życia wzięte

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Berecik

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 czerwca 2014, 00:39Berecik do­dał no­wy tek­st Prostota miłości świad­czy o [...]